Vilka är vi

Lennart Sjöberg

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Anna Söderhielm

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Helene Fredin

Auktoriserad Redovisningskonsult
Högre redovisningsekonom, SRF

Alexandra von Prouss

Auktoriserad Redovisningskonsult
Civilingenjör, påbyggnad ekonomi

Agnes Hellberg

Redovisningskonsult
Ekonomie magister

Nilla Eklund

Redovisningskonsult
Susanne Lundin

Redovisningskonsult
Liselotte Grandin

Redovisningskonsult
Annika Elliott

Redovisningskonsult

Michaela Steensen

Redovisningskonsult