Vilka är vi

Lennart Sjöberg

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Anna Söderhielm

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Helene Fredin

Auktoriserad Redovisningskonsult
Högre redovisningsekonom, SRF

Alexandra von Prouss

Auktoriserad Redovisningskonsult
Civilingenjör, påbyggnad ekonomi

Agnes Hellberg

Redovisningskonsult
Ekonomie magister

Nilla Eklund

Redovisningskonsult

Matilda Persson

Redovisningskonsult
Filosofie kandidat
Susanne Lundin

Redovisningskonsult

Liselotte Grandin

Redovisningskonsult

liselotte.grandin@omegaekonomi.se