Vilka är vi

Lennart Sjöberg

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Anna Söderhielm

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Helene Fredin

Auktoriserad Redovisningskonsult
Högre redovisningsekonom, SRF

Alexandra von Prouss

Senior redovisningskonsult
Civilingenjör, påbyggnad ekonomi

Agnes Hellberg

Redovisningskonsult
Ekonomie magister

Nilla Eklund

Redovisningskonsult

Lina Jawad

Redovisningskonsult

© Copyright Mattz Birath

Matilda Persson

Redovisningskonsult
Filosofie kandidat

Johannes Dal

Redovisningskonsult
Ekonomie kandidat

johannes.dal@omegaekonomi.se

placeholder.png

Susanne Lundin

Senior redovisningskonsult