Vilka är vi

Lennart Sjöberg - Omega Ekonomi AB

Lennart Sjöberg

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Anna Söderhielm - Omega Ekonomi AB

Anna Söderhielm

Auktoriserad Redovisningskonsult Civilekonom, MBA

Helene Fredin - Omega Ekonomi AB

Helene Fredin

Auktoriserad Redovisningskonsult
Högre redovisningsekonom, SRF

Alexandra von Prauss - Omega Ekonomi AB

Alexandra von Prouss

Auktoriserad Redovisningskonsult
Civilingenjör, påbyggnad ekonomi

Agnes Hellberg - Omega Ekonomi AB

Agnes Hellberg

Redovisningskonsult
Ekonomie magister

Nilla Eklund - Omega Ekonomi AB

Nilla Eklund

Redovisningskonsult

Bild saknas
Susanne Lundin

Redovisningskonsult

Bild saknas
Liselotte Grandin

Redovisningskonsult

Bild saknas
Annika Elliott

Redovisningskonsult

Bild saknas

Michaela Steensen

Redovisningskonsult