Rådgivning

Ekonomisk rådgivning för bättre lönsamhet!

Kollegor som sitter i ett möte

Vill ni förbättra er lönsamhet? Vår mångåriga erfarenhet hjälper er att bli lönsammare.

Ekonomichef / Controller

All den feedback vi får i möten med våra kunder ger oss en erfarenhetsbank som vi använder som modell för ekonomisk rådgivning. Allt för att förbättra våra kunders lönsamhet. Det kan röra sig om exempelvis att utveckla internredovisningen. Vilket innebär att vi bryter ner redovisningen i mindre beståndsdelar och söker efter vad lönsamheten är i olika delar. Inte sällan visar det sig att saker man trodde var lönsamma i själva verket inte är lönsamma. Det kan vidare röra sig om att se över kassaflödet, eller omförhandla avtal.

Vi är Ert naturliga bollplank och vår slogan är; ”din partner för bättre lönsamhet”

Det bästa är att Ni har kontinuerlig tillgång till denna kompetens som följer Ert företag men Ni betalar bara för den tid den används.

Köp eller försäljning av företag

Vi på Omega medverkar kontinuerligt vid företagsförvärv och företagsförsäljningar. Vid försäljning gör vi en plan och ser över vilka steg som är viktiga att ta inför en planerad försäljning.

Due Diligence

Vid företagsköp är det viktigt att genomlysa det företag som skall köpas. Vi på Omega gör s.k. Due diligence (företagsbesiktningar). För oss som specialister på redovisning är det naturligt att ”rota i siffrorna” och vi har erfarenhet av att läsa mellan raderna. Vi granskar också avtal och ser över hela företaget. Vid behov tar vi in en advokat som tar hand om vissa delar i processen.

Företagsledningens ekonomi

Ofta råder ett starkt samband mellan bolagets ekonomi och ledningens ekonomi. Vi ser alltid till helheten och söker optimala lösningar. Det gäller löneuttag, utdelningsplanering, val av olika förmåner etc.

Bolagsverket

Självklart tar vi hand om olika ändringar gentemot Bolagsverket. Vi hjälper också till vid nyemissioner och andra ändringar.

Namn / Företag

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Kom förbi på en kaffe eller te

Vi älskar att prata ekonomi. Kontakta oss gärna genom telefonnumret nedan. Vill du bli uppringd? Då är du välkommen att fylla i kontaktformuläret eller maila oss så hör vi av oss.