Outsourcing av löneadministration och HR

Varför outsourcing av löneadministration?

För ett mindre företag kan det vara svårt att sysselsätta en person som bara arbetar med lön samt att det är mycket sårbart. En löneansvarig måste hålla sig uppdaterad på nya regler och arbetssätt för att bibehålla kvalitén i lönehanteringen. Vad händer om personen blir sjuk eller långtidsfrånvarande? Att outsourca sin löneadministration kan vara ett alternativ även för ett lite större företag om man exempelvis vill dra ner på de administrativa funktionerna och istället fokusera på sin kärnverksamhet. Samtidigt kan det kännas lite skrämmande att lämna över en så pass viktig del av verksamheten till en extern leverantör. Hur ska man då tänka? Hur vet man om outsourcing är en optimal lösning? Skulle ni tjäna på att outsourca lönefunktionen?

När kan outsourcing av lönerna vara en lösning?

  • Vid organisationsförändring där man vill renodla vissa roller, exempelvis HR- eller ekonomifunktionen.
  • Vid fusioner där den totala lönefunktionen behöver förändras.
  • Av konfidentiella skäl då man vill särskilja lönefunktionen från verksamheten.
  • Om personen som hanterar löner idag ska sluta och man vill outsourca istället för att anställa igen.
  • Då man vill minska egna administrativa resurser och fokusera på kärnverksamheten.
  • Om man vill minska sårbarheten och slippa oroa sig för frånvaro eller personalförändringar.

Vilka är fördelarna med att outsourca löneadministrationen?

  • Ni slipper egna investeringar och löpande systemkostnader för drift-, underhåll- och support.
  • Ni behöver inte löpande utbilda egen personal.
  • Den personal som hanterar den outsourcade löneadministrationen är ständigt uppdaterade på gällande lagar och regler vilket säkerställer rätt kompetens och hög kvalité.
  • En outsourcad lösning ger minskad sårbarhet då den inte är personberoende.

Har du några frågor, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE ELLER TE

Vi älskar att prata ekonomi.
Kontakta oss på 08-613 40 80

Vill du bli uppringd? Då är du välkommen att fylla i kontaktformuläret här höger så hör vi av oss.