Outsourcing av lön och HR

Erfarna konsulter

När ni väljer att outsourca lönerna till oss får ni hjälp av en lönekonsult med många års erfarenhet inom lön och outsourcing.

Vi hanterar löner åt små och medelstora företag och i en rad olika branscher. Våra löneadministratörer och lönespecialister arbetar i team för att kunna ge er bästa möjliga service, men varje kund tilldelas en eller två huvudkontaktperson/er beroende på hur stort företaget är.

Vi sköter löpande lönehantering, lönesystemunderhåll och rapporteringar till olika myndigheter. Lönekonsulterna jobbar löpande med rådgivning och kvalitetssäkring kring allt som rör era löner.

System

Vi arbetar i moderna system med effektiva processer och med mycket god kvalitetskontroll. För oss är det lika viktigt att den anställde är nöjd, som företaget.

 

Varför outsourcing?

För ett mindre företag kan det vara svårt att sysselsätta en person som bara arbetar med lön samt att det är mycket sårbart. En löneansvarig måste hålla sig uppdaterad på nya regler och arbetssätt för att bibehålla kvalitén i lönehanteringen. Vad händer om personen blir sjuk eller långtidsfrånvarande? Att outsourca sin lönehantering kan vara ett alternativ även för ett lite större företag om man exempelvis vill dra ner på de administrativa funktionerna och istället fokusera på sin kärnverksamhet. Samtidigt kan det kännas lite skrämmande att lämna över en så pass viktig del av verksamheten till en extern leverantör. Hur ska man då tänka? Hur vet man om outsourcing är en optimal lösning? Skulle ni tjäna på att outsourca lönefunktionen?

När kan outsourcing av lönerna vara en lösning?

 • Vid organisationsförändring där man vill renodla vissa roller, exempelvis HR- eller ekonomifunktionen.
 • Vid fusioner där den totala lönefunktionen behöver förändras.
 • Av konfidentiella skäl då man vill särskilja lönefunktionen från verksamheten.
 • Om personen som hanterar löner idag ska sluta och man vill outsourca istället för att anställa igen.
 • Då man vill minska egna administrativa resurser och fokusera på kärnverksamheten.
 • Om man vill minska sårbarheten och slippa oroa sig för frånvaro eller personalförändringar.

 

När är det mindre lämpligt att outsourca lönerna?

 • När man inte har ordning och rutiner på plats avseende personal- och lönefrågor. Då behöver man få detta på plats först, men vi hjälper er gärna med detta.
 • Om er verksamhet kräver ständig insyn i det totala lönearbetet.

 

Vilka är fördelarna med att outsourca lönerna?

 • Ni slipper egna investeringar och löpande systemkostnader för drift-, underhåll- och support.
 • Ni behöver inte löpande utbilda egen personal.
 • Den personal som hanterar den outsourcade löneadministrationen är ständigt uppdaterade på gällande lagar och regler vilket säkerställer rätt kompetens och hög kvalité.
 • En outsourcad lösning ger minskad sårbarhet då den inte är personberoende.

 

Har du några frågor, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE

Vi älskar att prata ekonomi.
Kontakta oss på 08-613 40 80