ANNORLUNDA

Utöver att leverera i tid, med god kvalitet och till rätt priser är vi också specialister på att:

Lösa problem
När det uppstått kaos går vi in och reder ut problemen. Vi är duktiga på utredningar och att snabbt få rätsida på de problem som uppstått.

Vara kompetenta rådgivare
Vi har mångårig erfarenhet av att vara bollplank till företagsledningar. Vi ger råd som avsevärt kan förbättra Er lönsamhet.

Hantera större företag
Genom att vi tillhandahåller både ekonomiprogram och affärssystem kan vi både följa med företag som växer och även ta in nya större företag. Vi vågar påstå att ytterst få redovisningsbyråer i landet klarar av ovanstående och vi gör det dessutom till konkurrenskraftiga priser. Detta gör oss unika och vi kallar oss därför

– En annorlunda redovisningsbyrå

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE

Vi älskar att prata ekonomi.
Kontakta oss på 08-613 40 80