Vad står på min lönespecifikation?

Många tycker att det är svårt att läsa sin lönespecifikation och nu är det extra viktigt eftersom det även är din månadskontrolluppgift. Från och med 2019 kommer du inte att få någon kontrolluppgift utan det är din lönespecifikation som är ditt underlag.
Alla lönespecifikationer ser olika ut, men i en lönespecifikation måste ett antal uppgifter finnas angivna. Bl.a. måste den anställdes bruttolön stå med, det vill säga hur mycket den anställde tjänat innan arbetsgivaren dragit av skatt på lönen. Den avdragna skatten ska även den vara angiven och även den slutliga nettolönen som den anställdes sedan får insatt på sitt bankkonto i slutet av månaden. Namn och adress till både arbetsgivaren samt arbetstagaren ska också finnas med på lönespecifikation. Andra uppgifter som finnas med på en lönespecifikation är eventuell arbetad övertid, frånvarotimmar från arbetet t.ex. sjukfrånvaro eller semester, förmåner, antal semesterdagar (betalda dagar, sparade dagar eller förskottssemester) och ev. arbetstidsbank.
 

Kan jag slänga min lönespecifikation?

Från och med 1 januari 2019 kommer lönespecifikationen var mer viktig än någonsin eftersom den vanliga kontrolluppgiften ersätts av lönespecifikationen. Om du har hört talas om ”Arbetsgivardeklaration på individnivå” så förstår du säkert vad jag menar, om inte kan du läsa mer om detta här.
 

Spara lönespecifikationerna?

Varje arbetsgivare bör uppmana sina anställda att alltid spara sina lönespecifikationer. Detta bl.a. för att de ska veta hur många semesterdagar de har kvar samt hur mycket preliminär skatt som har hållits inne. Lönespecifikationer räknas även som räkenskapsmaterial vilket innebär att de ska sparas i 7 år enligt reglerna i bokföringslagen.
 
Vi på Omega Ekonomi erbjuder alla våra kunder elektronisk lönespecifikation som är både godkänd för GDPR och säker hantering med både användarnamn och lösen för åtkomst.
Lönespecifikationerna samlas och lagras på samma ställe och är mycket lättillgängliga från både datorn och mobilen.
   
Vill du veta mer? Vi berätta gärna, kontakta oss på info@omegaekonomi.se
   
Kommentering är avstängd.