Vad ska jag tänka på vid en nyanställning?

Du har kanske tänkt att expandera och ser ett behoven av att anställa mer personal? Marknaden är tuff där ute och konkurrensen är stor. Alla vill vi anställa rätt person och självklart vill de arbetssökande vara säkra på att dom väljer rätt arbetsgivare.

När man har kommit till en rekrytering att det är dags att skriva ett anställningsavtal (läs mer om anställningsavtal från tidigare inlägg här) kliver arbetsgivaren in i nästa tuffa utmaning, utveckla och behålla personal. Hur gör man det?

Bra introduktion!

Att ha en bra introduktion vid nyanställning är det viktigaste för att arbetstagaren, så den anställde får en bra start. Det är många som håller med om detta, men det är tyvärr många som misslyckas eller struntar helt i att ha en introduktion.

Det blir svårt för arbetstagaren att komma in i arbetet och man kan lätt känna sig ovälkommen. Det kan snabb leda till att den anställde väljer att söka sig vidare till andra utmaningar. Tänk på att provanställningen inte bara är för arbetsgivaren utan även för arbetstagaren.

Informera

Gå ut med information till samtliga medarbetare om nyanställningen. Berätta om vilken avdelning/arbetsgrupp personen skall tillhöra, vem är huvudansvarig för personen, arbetsuppgifter, titel och anställningsdatum.

Överlämning / Fadder

Ibland anställer man kanske någon som skall ersätta en annan anställd, då är det extra viktigt att man ”känner av pulsen” innan överlämning. I vissa fall kanske det inte är lämpligt att låta personen som ska avsluta sin anställning hålla i överlämningen. Det är alltid chefen som har huvudansvaret för en introduktion, men den kan med fördel delegeras. Utse en ”fadder som ännu inte har hunnit bli hemmablind, utan minns vilka problem och frågor man stötte på som ny. Detta är också en utveckling för medarbetaren som tränas i att ta en coachande roll.

Det praktiska vid nyanställning

Ordna så mycket praktiskt som möjligt innan den nyanställde börjar. Att komma till en arbetsplats där det mesta är ordnat ger den anställde en mycket positiv känsla, man känner sig efterlängtad och välkommen. Arbetsplats, passerkort/nycklar, mailadress, dator, telefon och telefonnummer är några av de punkterna som man bör ”checka av” innan den nyanställde börjar.

Kom ihåg att skicka den nya medarbetarens uppgifter till lönekontoret.

Introduktionsplan

Det tar tid att finna sig tillrätta i en ny företagskultur och därför är det viktigt att ha en detaljeras introduktionsplan för de kommande dagarna/veckorna och en på längre tid där man har planerat in eventuella event, konferenser eller större möten. Det är viktigt att man får hälsa på alla, det är också viktigt att träffa nyckelpersoner från de olika avdelningarna som får berätta om sin verksamhet/avdelning och eras mål. Boka inte in alla möten på samma dag utan sprid ut dessa och ge den nyanställde andrum, det skapar det perfekta tillfället för den anställde att göra noteringar för att minnas.

Det är mycket intryck och information de första dagarna på en ny arbetsplats, så ge den nyanställde tid.

Första arbetsdagen

Första arbetsdagen är en stor dag, en dag då både för arbetstagare och arbetsgivare vill göra ett bra intryck. Tänk på att:

  • Ta emot och hälsa den nyanställde välkommen, gemensam morgonfika?
  • Gå en rundvandring i lokalerna och hälsa på alla anställda
  • Presentera företaget och berätta om uppnådda och kommande mål.
  • Berätta om arbetsplatsen så som arbetstider, fikaraster, lunchtider, möteskultur, förmåner m.m.
  • Dela ut eventuella arbetskläder eller speciella föreskrifter som jobbet kräver
  • Bjud in den nya medarbetaren till redan inplanerade aktiviteter
  • En ny kollega påverkar arbetsgruppens dynamik. Se till att skapa förutsättningar för att lära känna varandra. Planera in en gemensam aktivitet första dagen, t.ex. gemensam lunch eller fika första arbetsdagen. Det är alltid positivt att ha någon annan gemensam aktivitet planerad i framtiden så som brännboll, AW, kick-off o.s.v.
  • Avsätt ordentligt med tid för en grundlig genomgång av var man hittar all information som behövs exempelvis vart man hittar tidrapporten, semesterlistor eller andra företagsspecifika dokument/information.

Tänk på att inte använda alla förkortningar, det är kanske självklart för dig, men inte för en nyanställd utan det kan istället förvirra.

Avstämningssamtal

Det kan vara tufft för en nyanställd att berätta om man är missnöjd eller inte förstår en arbetsuppgift. Boka in korta regelbundna avstämningsmöten (dessa möten skall prioriteras och inte bokas av eller om) Stäm av hur det går, det ger perfekt tillfälle för att fånga upp frågor och ge feedback.

Ställ krav på att medarbetaren skall läsa viktiga dokument eller går vissa utbildning.
En ny medarbetare tillför fräscha kunskaper till företaget och ser på verksamheten med objektiva ögon. Ta vara på deras konstruktiva tankar, idéer, tips och var lyhörd för kritik.

Att behålla personal

Det är en utmaning för varje arbetsgivare att behålla sin personal. Hur gör man det?

Många nöjer sig med att ”bara” jobba på medan andra behöver flera eller nya utmaningar. Behoven är olika och det är tufft att få alla nöjda.

Uppmuntra till kurser, seminarium, föreläsningar, ge mer ansvar och feedback. Du måste kunna ge din personal positiv och konstruktiv feedback. Positiv feedback får de anställda att sträcka på sig och konstruktiv feedback får de anställda att bli bättre. All feedback är bra feedback!

Utveckling

Alla företag bör ha en utvecklingsplan inom alla yrkesroller. Det kan vara svårt för små företag eller inom specifika roller, men det är inte omöjligt!

De olika stegen behöver inte betyda att man måste byta roll utan ibland räcker det med att ge mer ansvar till den anställde.vid ny