Vad kostar en lön?

I tidigare inlägg ställde vi frågan ”Tjänar vi på att outsourca vår löneadministration?”, men vad kostar det egentligen? När ett företag väljer att outsourca sin lönehantering tar man bort risken helt att bli sårbar vid sjukdom, semester eller om någon hastigt väljer att sluta och kunskapen inom lön måste underhållas. Så vad kostar egentligen en lön? I exemplet tar vi ett företag med 150 anställda som hanteras av en löneadministratör som har en lön på 31 500 kr (snittlönen för en löneadministratör enligt SCB).
  • Lönekostnaden: 378 000 kr
  • Semesterlön (sem.rätt 25 dagar): 39 611,25 kr
  • Arbetsgivaravgifterna (31,42%) blir c:a 131 213 kr
  • Försäkringskostnad c:a: 19 404 kr
  • Totalt kostnad exkl. overheadkostnad: 568 228,25 kr/ år = 47 352,35 kr/månad
  • 47 352,35 kr delat på 150 lönespecifikationer = 315,68 kr per lönespecifikation/månad
Tänk på att material-, lönesystem-, kurs- och lokalkostnad inte är inkluderat i priset. När företagen börjar räkna och ser hur stora kostnaderna blir per lönespecifikation, jämfört med att lägga ut lönerna, då inser man snabbt hur mycket man kan spara. En annan stor faktor är hur sårbart ett företag blir om löneadministratören blir sjuk eller väljer att avsluta sin anställning. Fundera igenom er situation nu och inte när det är försent. Vi på Omega Ekonomi hjälper er gärna. Vårt mål är att förbli den unika löneoutsourcingen i Stockholm. För oss är kunskap, trygghet och samarbete viktigt. Vi levererar inte bara rätt lön, till rätt person i rätt tid utan vi gör det med det lilla extra och alltid med den bästa servicen. Vi finns alltid där för dig, det är oss du kan lita på. Vill du veta mer vad det kostar att outsourca lönerna till oss på Omega Ekonomi? Kontakta oss så berättar vi mer! Du hittar även mer information om löneadministration bland våra tjänster.