Resultaträkning

För att kunna få en bättre förståelse för hur ditt företag har producerat rent resultatmässigt under en viss period, kan en resultaträkning vara ett utmärkt verktyg. Men hur gör man egentligen en resultaträkning och vad säger de olika posterna? I denna artikel ger vi dig svaren.

Innehåll

  • Vad är en resultaträkning?
  • Hur gör man en resultaträkning?
  • Vad ska en resultaträkning innehålla?

Vad är en resultaträkning?

Innan vi fördjupar oss inom detta ämne så tänkte vi börja med att reda ut det mest grundläggande ”vad är en resultaträkning?”. Som vi nämnde i början så används en resultaträkning för att visa företagets resultat under en viss tidsperiod. Man sammanställer alltså intäkter och kostnader under räkenskapsåret för att sedan ta reda på vad skillnaden blir. Resultatet är med andra ord ett ekonomiskt mått på hur bra det går för ett företag eller ”hur det mår”.

Det som gör resultaträkningen så pass intressant och användbar är att den också kan påvisa hur resultat har uppkommit. Detta gör man genom att specificera de olika intäkterna och kostnaderna.

När det kommer till det dagliga arbetet i små och medelstora företag så är denna typ av rapport en av de mest använda just eftersom den är så pass bra på visa hur företaget går under en viss period, samtidigt som den kan specificera de olika intäkterna och kostnaderna.

Resultaträkningen ger tillsammans med en balansräkning en komplett bild av företagets ekonomi och används också för att sammanställa bokslut och göra en årsredovisning.

Hur gör man en resultaträkning?

När du nu har bättre koll på vad en resultaträkning är, tänkte vi fördjupa oss och berätta mer om hur du kan genomföra en.

Det är viktigt att veta att alla företag har olika förutsättningar, vilket också gör att resultaträkningens uppställning kan se annorlunda ut från företag till företag. Bland de små och medelstora företagen så används oftast färdiga mallar som först redovisar intäkter följt av kostnader och resultatet. Som tur är så finns det idag gott om bokföringsprogram som underlättar och automatiserar resultaträkningen.

De flesta företagen använder sig också av en jämförelsekolumn för att kunna jämföra årets intäkter, kostnader och resultat med föregående period.

Vad ska den innehålla?

Nu när du vet vad en resultaträkning är och hur man gör en, tänkte vi nu berätta mer om de olika posterna.

Intäkter

Vi har tidigare pratat mycket om intäkter, vilket är en av de viktigaste posterna inom en resultaträkning. Här skall du sammanställa samtliga intäkter under räkenskapsåret, men också dela in dem i olika kategorier för att lättare kunna kartlägga var de kommer ifrån.

Kostnader

Likt intäkter är kostnader en av posterna inom en resultaträkning. Till de rörliga kostnaderna hör de kostnader som ökar i takt med att verksamheten växer. Detta kan exempelvis vara produktionskostnader eller inköp. Till övriga kostnader hör exempelvis kostnader för lokal, försäkringar och liknande.

Avskrivningar

När en tillgång har införskaffats i företaget med ändamålet att användas under en längre tid, har du möjlighet att dela upp denna kostnaden över den beräknade ekonomiska livslängden. Avskrivningar ses därför som en kostnad.

Resultat

Sist men inte minst så är det dags att redovisa företagets resultat. Det kan antingen visa en vinst, förlust eller nollresultat beroende på vad som finns kvar när alla intäkter och kostnader har beräknats.

Behöver du hjälp?

Känns informationen överväldigande eller finner du inte tiden till att sköta din redovisning själv?

Om du behöver hjälp med redovisning på ditt företag får du gärna kontakta oss på Omega Ekonomi och ta hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter. Våra konsulter tar inte bara hand om själva redovisningen, utan fungerar också som ett aktivt stöd och ger rådgivning till dig som företagare.