Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 ersattes karensdag vid sjukfrånvaro med ett nytt karensavdrag. Det blev ett nytt sätt att räkna och tanken är att få ett mer rättvist löneavdrag oavsett hur arbetstiden ser ut.
 
Det var i maj 2018 som Riksdagen beslutade att anta regeringens förslag om att ändra beräkningssättet för karens vid sjukfrånvaro. De nya reglerna omfattar dels den allmänna sjukförsäkringen men även Lag om sjuklön. Med det nya sättet att räkna fram karensavdrag räknar man med att uppnå en mer rättvisare självrisk i samband med sjukfrånvaro.

Karensdag

I det tidigare regelverket med karensdag har löneavdrag skett mot den tid eller återstående tid som arbetstagare var schemalagda på första dagen i en sjuklöneperiod. Denna modell har ansetts orättvis eftersom den inneburit ett orättvist högt löneavdrag för arbetstagare med oregelbunden arbetstid kopplat till långa arbetspass. Det har även gynnat arbetstagare som är sjuka, men ändå valt att arbeta en del av dagen för att på så vis få ett mindre löneavdrag.
 
När avdraget beräknas per timme har man som arbetstagare tjänat på att gå hem tidigare första dagen av sjukfrånvaron. Det har nämligen inte funnits någon regel som säger att frånvarotiden måste vara en minimitid. Nu kommer det inte längre spela någon roll om arbetstagaren går hem 2 timmar innan arbetspassets slut och är fortsatt sjukfrånvarande dagen därpå, karensavdraget kommer alltid bli detsamma.

Karensavdrag

Med det nya regelverket kommer alla arbetstagare få sjuklön från den första frånvarotimmen men därutöver ett karensavdrag motsvarande 20% av en genomsnittlig veckoersättning i sjuklön. Hur en veckoersättning i sjuklön ska beräknas framgår inte i Lag om sjuklön. Detta överlåts till arbetsmarknadens parter att komma överens om i kollektivavtal.
 
Nu när sjuklönen kommer att betalas ut från första timmen kommer karensavdraget fungera som en reducering av sjuklönen och inte som tidigare då löneavdrag skett mot schemalagd tid. I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön.
Exempel 1: Månadslön med en veckoarbetstid på 40 tim och sjukfrånvaro 40 tim.
Tidigare karensdag t.o.m. 31/12 – 2018
LöneartKvantitetEnhetA-prisBeloppKonto
Månadslön184Tim 31 5807210
Karensdag8Tim-182-1 4587210
Sjukavdrag32Tim-182-5 8307210
Sjuklön32Tim1464 6647281
Summa   28 956 
Nya Karensavdrag fr.om. 1/1 – 2019
LöneartKvantitetEnhetA-prisBeloppKonto
Månadslön184Tim 31 5807210
Karensavdrag1St-1 166-1 1667281
Sjukavdrag40Tim-182-7 2887210
Sjuklön40Tim1465 8307281
Summa   28 956 
Exempel 2: Månadslön med en veckoarbetstid på 40 tim och sjukfrånvaro 10 tim/1 dag
Tidigare Karensdag t.o.m. 31/12 – 2018
LöneartKvantitetEnhetA-prisBeloppKonto
Månadslön184Tim 31 5807210
Karensdag10Tim-182-1 8227210
Summa   29 758 
Nya Karensavdrag fr.om. 1/1 – 2019
LöneartKvantitetEnhetA-prisBeloppKonto
Månadslön184Tim 31 5807210
Karensavdrag1St-1 166-1 1667281
Sjukavdrag10Tim-182-1 8227210
Sjuklön10Tim1461 4587281
Summa   30 050 
 
Har du frågor kring detta, kontakta oss på info@omegaekonomi.se så hjälper