Bokföra nyemission

Letar du efter information gällande nyemission och hur du går tillväga för att bokföra detta? I denna artikel kommer vi bland annat att gå igenom vad en nyemission är, samt hur du bokför den.

Innehåll

  • Vad är en nyemission?
  • Varför gör man en nyemission?
  • Hur går det till?
  • Bokföringsexempel

Vad är en nyemission?

Innan vi ger oss in på hur man gör för att bokföra en nyemission, tänkte vi börja med att reda ut vad en nyemission egentligen är. Kort förklarat så innebär det att ett bolag ger nya och/eller de befintliga aktieägarna möjligheten att köpa nya aktier.

Varför gör man en nyemission?

Det finns många olika anledningar till varför ett företag väljer att erbjuda intressenter att teckna nya aktier i bolaget. Den vanligaste orsaken till en nyemission är dock att man vill öka på sin kassa och få in mer kapital. Anledningen till detta kan antingen vara att man vill genomföra ett uppköp, expandera verksamheten till nya marknader, betala av lån eller också försöka rädda företaget från kapitalbrist.

Hur går det till?

Nu när du har bättre förståelse för vad en nyemission är och varför man gör det, tänkte vi gå igenom hur processen går till.

Till att börja med så ska beslutet om en nyemission fattas av de befintliga aktieägarna på en bolagsstämma. I samband med beslutet ska det även fastställas vilket belopp som kapitalet ska ökas med, hur många aktier som ska erbjudas, vilken teckningskurs aktierna skall ha, vilka som får teckna aktier, samt när det ska ske.

När beslutet väl är fattat kan en nyemission antingen ske genom att kontanta medel betalas in i aktiebolaget. Detta kallas för kontantemission. Det kan också ske genom att andra tillgångar tillförs i aktiebolaget, vilket kallas för apportemission. Den sistnämnda typen av emission är mindre vanlig.

Vid en nyemission så ökar aktiekapitalet i bolaget med antalet nya aktier som ges ut multiplicerat med kvotvärdet, vilket är aktiekapitalets värde dividerat med antalet utestående aktier i bolaget.

När ett bolag går bra och önskar ta in nytt kapital för expansion sker det ofta till överkurs.

Exempel Om bolaget har ett aktiekapital på 100 000 kronor och 500 aktier då är kvotvärdet 200 kronor dvs. akties nominella värde.

Om en nyemission sker till följande villkor;

100 nya aktier till totalt pris 50 000 kronor.

Då blir höjningen av aktiekapitalet 100 aktier x kvotvärdet 200 kronor dvs 20 000 kronor. Resterande belopp 30 000 kronor blir till överkurs.

Bokföra nyemission – exempel

Sist men inte minst tänkte vi ge exempel på hur du kan bokföra en nyemission. En nyemission sker normalt i flera olika steg.

Vi använder oss av exemplet ovan.

Steg ett – beslut om nyemission på bolagsstämman

 DebetKredit
Konto 1690 tecknat – ej inbetalt kapital50 000 
Konto 2082 ej registrerat aktiekapital 50 000

Steg två – inbetalning sker till bolagets bankkonto

 DebetKredit
Konto 1930 – checkkonto50 000 
Konto 1690 tecknat – ej inbetalt kapital 50 000

Steg tre – nyemissionen registreras hos Bolagsverket

 DebetKredit
Konto 2082 – ej registrerat aktiekapital50 000 
Konto 2081 – aktiekapital 20 000
Konto 2097 – överkursfond 30 000

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre förståelse av nyemission och hur det redovisas. Tycker du att informationen känns överväldigande eller finner du inte tiden till att sköta din redovisning själv?

Om du behöver hjälp med redovisning på ditt företag får du gärna kontakta oss på Omega Ekonomi och ta hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter. Våra konsulter tar inte bara hand om själva redovisningen, utan fungerar också som ett aktivt stöd och ger rådgivning till dig som företagare. På så sätt kan du fokusera på det du är bäst på och göra ditt företag framgångsrikt!