Är friskvårdsbidrag en friskvårdssatsning?

Friskvård är något som många företag satsar på för att öka frisknärvaron hos sina anställda, men blir vi verkligen friskare och mer hälsosamma?

Sjukfrånvaron i Sverige har varierat stort genom åren. Mellan 1988 och 1997 sjönk sjukfrånvaron från 9,7% till 3,8%. Anledningen till detta var återinförandet av karensdag, sänkta ersättningsnivåer samt ökat arbetsgivaransvar.

Mellan 1997 och 2003 ökade sjukfrånvaron återigen från 3,8% till 6,1%, men därefter har sjukfrånvaron minskat och den lägsta nivån på 3,3% nådde vi 2011. Förklaringen till denna minskning tror man har med bl.a. företagets medvetenhet om frisk- och hälsovård.

Tyvärr blir allt fler sjukskrivna p.g.a. psykiska diagnoser så som stressjukdomar. Redan 2007 var det 30% av alla sjukskrivningar som var stressrelaterade och jämför vi med 2017 har det ökat till 45,4%.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget är en skattefri personalförmån enligt Skatteverkets regler, men det förutsätter att alla anställda blir erbjudna det och värdet får ej variera mellan personalen.

Kostnaden för träning/hälsovården skall vara av mindre värde som i praktiken betyder att det ej får överstiga 5 000 kr, allt över skall beskattas. Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.

Som företagare är man inte skyldig att erbjuda sina medarbetare detta.

Friskvårdssatsning

Vad gör vi för att hålla vår personal friska och hälsosamma? Många företag nöjer sig med att erbjuda alla sina anställda ett gymkort som bidrar till bättre hälsa och friskvård, men vem gynnas egentligen av gymkortet? Jag tror att det är de medarbetare som redan har en aktiv livsstil och som gillar träning. Är det då ett friskvårdsbidrag eller friskvårdsförmån? Självklart ett friskvårdsbidrag, men jag tror ni förstår vad jag menar.

De som redan tränar hade i alla fall köpt ett träningskort, men hur hjälper vi de som inte har ett aktivt liv? Alla människor har olika behov och förutsättningar vad gäller att förbättra sin hälsa. Många använder argumentet ”Jag hinner inte för att…..” ”Det finns ingen tid för mig att träna” ”Jag måste hämta barnen från dagis/skola” Det är alltid tiden som aldrig räcker till och det må vara en anledning, men ingen bra anledning för att inte ta hand om sig själv.

Visa företag erbjuder sina anställda en betald friskvårdstimme per vecka för friskvård, men det skall också bara användas för friskvård och inte möjligheten till att åka hem en timme tidigare.

Det finns företag där de anställda tar sin friskvårdstimme i samband med lunchen och går tillsammans för att träna. Det skapar inte bara bra hälsa utan även bra sammanhållning med ett gemensamt intresse, träning. Men hälsa handlar om så mycket mer än bara kost och motion.

Frisk- och hälsovårdssatsning

Det finns sju frisk/hälsoområden som man bör titta på. Det är motion, kost, alkohol, tobak, sömn, stress och trivsel.

För några år sedan anordnade ett företag i Stockholm en stor frisk- och hälsovårdssatsning för att få de anställda mer medvetna. Aktiviten pågick i två månader och kallades ”StressLess”. Det köptes in stegräknare och de anställda började tävla mot varandra om hur långt vi hade gått. Det skapade ett dokument som var synligt för alla och där man noterade ner antalet steg man gått varje dag.

Ett par föreläsare bjöds in till företaget som pratade kost, stress, träning och arbetsmiljö. Under dessa två månader gällde det att samla ihop så många ”stressless poäng” man kunde och dessa fick man för varje genomfört aktiviteter, exempelvis delta på föreläsningarna, träna, vila, äta hälsosamt o.s.v. Genomförda aktiviteter noterades ner i ett synligt dokument på ett enkelt sätt. Områdena som berördes var just:

  • Motion
  • Kost
  • Alkohol
  • Tobak
  • Sömn
  • Stress
  • Trivsel

Det man inte visste var hur många poäng respektive del/aktivitet var värd och därför kunde man inte räkna ut vem som låg bäst till. Det blev en ”snackis” på arbetsplatsen och alla började promenera, läsa böcker, spela familjespel, träna o.s.v. Det skapade en härlig, glad och mysig stämningen på företaget.

När ”stressless” perioden var genomförd utnämndes en vinnare beräknat på antalet stresslesspoäng och den personen vann ett besök för två på en spaanläggning i Stockholm.

Vad var målet med detta?

Målet med denna aktivitet var att få medarbetarna mer medvetna. På sikt såg man att frisknärvaron ökade stort vilket ingen hade räknat med. Ibland räcker det med att påminna och motivera sina medarbetare till bättre hälsa.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi på Omega Ekonomi kan hjälpa ert företag att bli mer medvetna.