Anläggningsregister

Som du troligtvis är medveten om innehåller bokföring och redovisning en hel del svårförstådda ord. I denna artikel tänkte vi därför reda ut ett av dem – anläggningsregister. Vi kommer bland annat att gå igenom vad ett anläggningsregister är, samt vad det används till.

Vad är ett anläggningsregister?

I en balansräkning så finns det olika typer av tillgångar som bokförs. Tillgångar delas in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Med anläggningstillgångar menas tillgångar för stadigvarande bruk exempelvis maskiner eller fastigheter. Anläggningstillgångar delas in i tre kategorier. Det är immateriella, materiella eller finansiella tillgångar. Ett anläggningsregister är således ett register innehållandes företagets anläggningstillgångar. Registret innehåller även information om när inventarier har införskaffats, vilka avskrivningar som gjorts eller vad som sålts.

Varför behöver man det?

I det årliga bokslutet måste varje tillgång värderas var för sig, vilket enklast kan göras med hjälp av ett anläggningsregister. Anledningen till att man använder denna typ av register är alltså för att få bättre kontroll och överblick av tillgångarnas värde. Det är även därför registret måste innehålla uppgifter om anskaffningstidpunkt, avskrivningar och eventuella försäljningar. Enligt bokföringslagen måste det finnas ett anläggningsregister som ska uppdateras en gång per år. Att uppföra registret kan låta komplicerat men idag har de flesta bokföringsprogrammen färdiga mallar som underlättar arbetet.

Komponentavskrivning

Ibland händer även att en tillgång delas upp i separata komponenter och avskrivningsenheter. Detta kan exempelvis på en byggnad vara stomme, fönster, tak o.s.v. Med anledning av att den ekonomiska livslängden skiljer sig mellan de olika komponenterna så måste dessa redovisas var för sig i anläggningsregistret.

Avslutningsvis

Vi hoppas nu att du har bättre förståelse för vad ett anläggningsregister är och varför det är viktigt. Tycker du att informationen känns överväldigande eller finner du inte tiden till att sköta din redovisning själv? Om du behöver hjälp med redovisningen på ditt företag får du gärna kontakta oss på Omega Ekonomi och ta hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter. Våra konsulter tar inte bara hand om själva redovisningen, utan fungerar också som ett aktivt stöd och ger rådgivning till dig som företagare. På så sätt kan du fokusera på det du är bäst på och göra ditt företag framgångsrikt!