Kunskapsbank

Välkommen till vår kunskapsbank, här hittar du information om olika ekonomiska koncept och svar på vanliga frågor.

Vad kostar en lön?

Vad kostar en lön? I tidigare inlägg ställde vi frågan ”Tjänar vi på att outsourca vår löneadministration?”, men vad kostar det egentligen? När ett företag

Read More »

Karensdag blir karensavdrag

Karensdag blir karensavdrag Den 1 januari 2019 ersattes karensdag vid sjukfrånvaro med ett nytt karensavdrag. Det blev ett nytt sätt att räkna och tanken är

Read More »

Anställningsavtal

Anställningsavtal Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtal kan vara skriftliga eller muntliga, men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information

Read More »

Bokföra nyemission

Bokföra nyemission Letar du efter information gällande nyemission och hur du går tillväga för att bokföra detta? I denna artikel kommer vi bland annat att

Read More »

Anläggningsregister

Anläggningsregister Som du troligtvis är medveten om innehåller bokföring och redovisning en hel del svårförstådda ord. I denna artikel tänkte vi därför reda ut ett

Read More »

Bokföra aktieägartillskott

Bokföra aktieägartillskott – hur går det till? Har du funderingar kring att bokföra aktieägartillskott? I denna artikel berättar vi mer om vad ett aktieägartillskott är,

Read More »

Resultaträkning

Resultaträkning För att kunna få en bättre förståelse för hur ditt företag har producerat rent resultatmässigt under en viss period, kan en resultaträkning vara ett

Read More »

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning Om ett bolag går med underskott dvs. gör ett negativt resultat gäller det att hålla reda på hur stor förlusten är. Om förlusten är

Read More »

Företagsköp / företagsförvärv

Företagsköp / företagsförvärv När man har för avsikt att köpa ett företag, ett s.k. företagsförvärv, så finns det många viktiga faktorer att beakta. Det handlar

Read More »