Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

PERSONUPPGIFTER

Behandling/lagring

Omega Ekonomi behandlar personuppgifter för att kunna antaga och behålla kunder. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna utföra uppdrag till våra kunder och för att kunna efterleva förpliktelser enligt lagar och avtal.

Vi behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja vårt avtal med kunder och att uppfylla krav enligt gällande lag.

Personuppgifterna sparas hos oss så länge de behövs för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Därefter gallras de enligt gällande lagar och våra rutiner och riktlinjer.

Omega hanterar exempelvis löner för våra kunder. Då är vi personuppgiftsbiträden åt våra kunder.

Personuppgiftsunderbiträden

Omega Ekonomi anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter.

Det är leverantörer som för Omegas räkning lagrar personuppgifter i det s.k. molnet.

Följande underbiträden anlitas av Omega Ekonomi;

Visma SPCS AB

TM-Solutions AB

Microsoft AB          

Due Compliance AB

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rättigheter att begära ut information om vilka personuppgifter som Omega har sparat, ett s.k. registerutdrag.

Begäran om registerutdrag skall ske skriftligen och postas till Omega Ekonomi.

 

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE ELLER TE

Vill du bli uppringd? Då är du välkommen att fylla i kontaktformuläret här höger så hör vi av oss.