Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Ny lag

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning fullt ut. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige.

Personbiträde

Omega Ekonomi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga. Därför har vi upprättat nya avtal mellan Omega Ekonomi och Omega Ekonomis befintliga kunder. Det är uppdaterade villkor i uppdragsbrevet, nya allmänna villkor samt ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal.

För alla nya kunder upprättar vi, från och med 1 maj 2018, avtal med de nya villkoren samt personuppgiftsbiträdesavtal.

Underbiträde

Omega Ekonomi anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter. Det är leverantörer som för vår räkning lagrar datainformation i det s.k. molnet.

Följande underbiträden anlitas av Omega Ekonomi;

Visma SPCS AB, Växjö

TM-Solutions AB, Stockholm

Grundbulten i Sverige AB, Stockholm

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som Omega Ekonomi kommer att behandla är av följande slag:

  • kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser,
  • uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid,
  • uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet,
  • facklig tillhörighet,
  • uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt),
  • Personnummer/samordningsnummer och
  • uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter,
  • bankkontonummer, och
  • löneuppgifter (lönelistor).

KOM FÖRBI PÅ EN KAFFE ELLER TE

Vill du bli uppringd? Då är du välkommen att fylla i kontaktformuläret här höger så hör vi av oss.