Bokföra aktieägartillskott – hur går det till?

Har du funderingar kring att bokföra aktieägartillskott? I denna artikel berättar vi mer om vad ett aktieägartillskott är, samt hur det redovisas. Innehåll
  • Vad är en resultaträkning?
  • Hur gör man en resultaträkning?
  • Vad ska en resultaträkning innehålla?
Vad är ett aktieägartillskott? Innan vi ger oss in i hur ett aktieägartillskott ska redovisas, tänkte vi börja med att reda ut vad det egentligen är. Aktieägartillskott är kort och gott ett sätt att öka bolagets egna kapital, vilket kan vara aktuellt vid de fall ett aktiebolag håller på att få kapitalbrist: Därigenom kan man undvika tvångslikvidation. Det finns dock två olika typer av aktieägartillskott: ovillkorat och villkorat. Oavsett vilken typ av tillskott som en aktieägare har för avsikt att lämna, bör det alltid upprättas ett dokument för aktieägartillskottet. I dokumentet bör det bland annat framgå under vilka villkor som tillskottet har skett, samt hur stor summa som har tillgivits bolaget. Men vad är då skillnaden mellan ett ovillkorat och villkorat aktieägartillskott? Ovillkorat aktieägartillskott När en aktieägare avser att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott är syftet att tillskottet inte skall betalas tillbaka. Det ses istället som ett permanent tillskott av kapital. En kapitalinsats. Villkorat aktieägartillskott Till skillnad från ett ovillkorat tillskott så ska vanligtvis ett villkorat aktieägartillskott betalas tillbaka till aktieägaren. Det kan ske tidigast när det finns tillräckligt med balanserade vinstmedel i bolaget. Det kan liknas vid ett lån utan ränta. Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott måste fattas på en bolagsstämma. Redovisning Nu när du har bättre koll på vad ett aktieägartillskott är, samt vilka olika typer av tillskott som finns, tänkte vi visa hur det ska redovisas i bokföringen. Exempel Om inbetalning sker med 100 000 kronor
Debet Kredit
Bank – konto 1930 100 000
Erhållet aktieägartillskott – konto 2093 100 000
Erhållna aktieägartillskott redovisas mot fritt eget kapital. Avslutningsvis Vi hoppas nu att du har bättre koll på aktieägartillskott och hur det redovisas. Tycker du att informationen känns överväldigande eller finner du inte tiden till att sköta din redovisning själv? Om du behöver hjälp med redovisningen på ditt företag, kan med fördel du kontakta oss på Omega Ekonomi och ta hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter. Våra konsulter tar dock inte bara hand om själva redovisningen, utan fungerar också som ett aktivt stöd och ger rådgivning till dig som företagare. På så sätt kan du fokusera på det du är bäst på och göra ditt företag framgångsrikt.